Nádory hlavy a krku 2017

Pátek 7.4.2017

9,00 zahájení, úvodní slova

9,15 – 9,45 Úvod

9,45 – 11,00 HPV a nádory hlavy a krku — aktuální otázky

moderátor Cvek & Ryška

11,00 – 11,15 přestávka

11,15 - 12,30 IMUNOLOGIE

moderátor Klozar & Svoboda

12,30 – 13,30 oběd

13,30 – 14,45 MALIGNÍ MELANOM V OBLASTI HLAVY A KRKU

moderátor Melichar & Skálová

14,45 – 16,00 NOVÉ diagnostické a léčebné možnosti a co od nich lze očekávat

moderátor Smilek & Petera

16, 00 – 16,30 přestávka

16,30 – 18,00 Kasuistiky

předsedající Čelakovský & Pála

18,00 – 18,45 Krátké presentace posterů s diskusí

Předsedající Klozar, Cwiertka & Laco

Sobota 8.4.2017

9,00 – 9,10 Vyhlášení výsledků voleb do výboru České kooperativní a skupiny pro nádory hlavy a krku

9,10 – 10,30 Možnosti léčby rekurentních/metastatických nádorů

Moderátor Pár & Pospíšková

10,30 – 10,45 přestávka

10,45-12,00 Strategie léčby karcinomů SLINNÝCH ŽLÁZ

moderátor Zábrodský & Červená

12,15 Ukončení konference

12,30 – 13,30 oběd